Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
garuDa vAhanA.  rAgA:  garuDadhvani.  rUpaka tAlA.

P:  garuDa vAhanA shrIkAnta mOhanA shrI
A:  nirupama guNa shIlA nIrajanAbhA
C:  sharaNAgata paripAlana catura mAm pAlaya 
    harikEsha rUpA ananta padmanAbhA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home