Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
gaNapatE suguNanidhE.  rAgA:  janaranjani.  Adi tALA.

P:  ganapatE suguNanidhE mahA
A:  maNimaya bhUSaNa ibhAnana ruNavimOcanA nAgabhUSaNA
C:  mUla kAraNA mUSika vAhanA munijana vandyA mOdaka hastA
    kAla kAla shrI harikEshA bAla mAm pAlayA bhakta varadA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home