Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
gaNanAtham.  rAgA:  pancamam.  cApu tALA.

P  gaNanAtham bhajE mAnasa satatam
A: phaNi bhUSaNam shrI pArvatI sahitam parama sukhAvaham pAvana caritam
C: shashidharam gangAdharam tripuraharam shankaram 
   shAshvatam sAmbam shrIkaramacanIdharanutam 
   harikEsha nAtham akhilANDakOTi brahmANDa nAyakam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home