Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
gam gaNapatE.  rAgA:  hamsadhvani.  rUpaka tALA.

P:  gam gaNapatE namO nama shankari tanayA namO namO
A:  ankushadhara mangaLakara pankaja caraNA varanA
C:  pankajAsanAdi vandita bhaktArti haraNamudita 
    kumkumApa guNanidhE harikEsha kumArA mandArA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home