Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ennALLu.  rAgA:  mandAri.  khaNDacApu tALA.

P:  ennALLU tirugudunu I janmamettinE
A:  pannagAbharaNa shiva bAlasubramaNyA 
    patita pAvanA nIdu pAda darshanamulakE
C:  vEda shAstra jnAna vivaramulerugaka viSaya vAridhilO paDivE saridigAka
    AdhAramutOnu ninnarcimbalEnu shrI harikEshapura vAsayani sadA pogaDaga 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home