Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
AnandamAna.  rAgA:  kAmbhOji.  Adi tALA.

P:  AnandamAna sangItam idu arindavarkkE AtmabOdham
A:  tAnandamillAda tatparan uruvE sakala uyirgaLukkum santOSam niraivE
C:  tunbangaL tIrum sukhamE shErum inbak-kaDaliduvE iNangiyE varum anbu 
    perugiDum aruL viLaiyADum cinmaya harikEshan tiruvuLam nADum 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home