Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dinamaNi vamsha.  RAgA:  mAyAmALavagauLa.  tisra rUpaka tALA.

P:  dinamaNi vamsha dIna janAvanA
A:  ghana nibha dEhA garuDa suvAhA
C:  harikEshapura lIla amalotpala nIlA sura paripAlA suguNAlavAlA  

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home