Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dEvam kavacinam.  rAgA:  bangALa.  Adi tALA.

P:  dEvam kavacinam digambaram vandE
A:  bhAvita mUlam bhakta pAlam pArvati lOlam parama dayALum
C:  guNAtItam guruguha tAtamkubEra mitram kOmaLa gAtram
    phaNi bhUSaNam pArvatIsham gaNAdIsham shrI harikEsham 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home