Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
darshanamE.  rAgA:  raktimArgini.  Adi tALA.

P:  darshanamE janma sAphalyamu.
A:  marakata nAyaka samEta vara bhUmi nAtha linga
C:  nara janmametti nAgarIka manidaralOni anrutamu sAramani bhAvinci
    tirugu nA bhandakamulella dIrcu harikEsha rUpA Ananda pratApA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home