Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
catuSSaSTyupasharADyE.  rAgA:  navarOj.  tripuTa tALA.

P:  catuSSaSTyupasharADyE
A:  catuSSaSTigaLE dEvi sahasrAkSa sannutE
C:  sharaNAgata jana samrakSaNa caturE shyAmaLE shashi vadanE
    karuNArasa pUrita nayanE harikEshapriyE poreyaLa 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home