Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
cAruvikrama.  rAgA:  hamsadhvani.  Adi tALA.

P:  cAruvikrama sarvEshvarA
A:  sAra sAra sangIta sAra dEhA dharma gEhA
C:  pAlayamAm shambhO pashupatE bhaktavatsala krpAjaladhE
    kAla kAla kanjajArcita shUladhara harikEsha shAshvata 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home