Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
caNDa muNDa.  rAgA:  garuDadhvani.  rUpaka tALA. 

P:  caNda muNDa shirascEtri caNDi cAmuNDEshvari
A:  caNDa mARtANDa kOTi jAjvalya kAntijhari
C:  navAkSara manuvinutE navarAtrOtsava niratE ava 
    harikEsha kAntE amarEsha pUjitE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home