Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
cakrEshi dEvi.  rAgA:  cakrapradIptA.  Adi tALA. 

P:  cakrEshi dEvi shrI
A:  cakrAdi patyadAyini salahennanu cakrapAlini
C:  ananta varava anubhavindiva anupama caritE ambA lalitE
    muni mAnasAbja rAjahamsE janaI harikEsha hrdaya vilAsE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home