Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ambA vANi.  RAgA:  kIravANi.  Adi tALA.

P:  ambA vANi nannAdarincavE
A:  shambarAri vairi sahOdari kambu gaLEsita kamalEshavri
C:  paradEvi ninnu bhajiyincE bhaktulanu brOcE pankajAsani
    vara vINApANi vAgvilAsini harikEshapura alankAri rANi 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home