Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhuvanEshvariya.  rAgA:  mOhanakalyANi.  Adi tAL:A.

P:  bhuvanEshvariya nene mAnasavE bhava bandhagaLa bhItiya biDuvE
A:  bhavadali baridE navEyadE nOyadEtavE suvilAsadE taNiyuvE sukhisuvE
C:  vrjinangaLanu vidaLipamAtEya trijagajjananiya triguNAtIteya
    nija bhaktAvana suravara surabhiya aja sannutE shrI harikEshAnkiya   

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home