Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhImam bhajEham.  rAgA.  dEvagAndhAri.  Adi tALA.

P:  bhImam bhajEham pinAkinam
A:  pAmara jananOddhAram bhakta mandAram sOmashEkharam sundaram varam
C:  ghOratara samsAra nivAraNam mAra madanam muni mAnasa sadanam
    nArada krta stOtram ramya gAtram vAraNa mukha tAtam varam harikEsham 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home