Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhargam pashupatim.  rAgA:  jingaLA.  cApu tALA.

P:  bhargam pashupatim bhAvayEham
A:  svargApavarga phalapradam shankaram svarNa giri nilayam sumukhatAtam
C:  vEdAtItam vimalAkAram virUpAKSam vishvanAtham
    nAda svarUpam navanIta hrdayam Adi nAyakam harikEsha lingam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home