Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhaktavatsalA.  rAgA:  karnATakabehAg.  rUpaka tALA.

P:  bhaktavatsalA paramEshvara pAhimAm pashupatE
A:  shakti vallabha shAnta guNa mukti dAyaka murArinuta
C:  dArukAvana muni gaNa sadaya hrt-tApakAraNa
    mAravijaya mahAdEva madhuranAyaka harikEsha 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home