Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
vanhivAsini.  rAgA:  kEdAra.  rUpaka tALA.

P:  vanhivAsini kadambavana vAsini ambA
A:  vanhi bhAnu shashi nEtrE vAsavAdi surasannutE
C:  janana bandha pariharipa jananI ninnanu sEvE kaiyada 
    janiyu bhUmi bhAra vallavE jagadIsha harikEsha vibhavE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home