Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
vindhyAcala.  rAgA:  nArAyaNagauLa.  tripuTa tALA.

P:  vindhyAcala nivAsini ambA
A:  sandyAtraya rUpiNi sAndra krpA shAlini
C:  pAvanE ninna bhaktara pAdasEve kaiva janmava nIDu
    dEvi harikEshapriyE dEvarAjanuta pAdE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home