Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
vAcaspatim.  rAgA:  shahAnA.  rUpaka tALA.

P:  vAcaspatim bhajE varadam jIvam shrI
A:  mOcAmaya vAcA rasa vIshi vitaraNa shIlam
C:  pAkAri sAmrAjya pAlana dIkSaNam lOkAyata nIti nihata lOla
    gAnava ghaNam EkAnta shubhadam kOmEdhika maNI hAram

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home