Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
uragarAja maNI.  rAgA:  pashupatipriyA.  Adi tALA.

P:  uragarAja maNi valayE oDyANa pITha nilayE
A:  parama bhakta pArijAtE pAkashAsanAdi vinutE
C:  elliyu nInE nelasiruvE ellavu ninanalli nelasihudu 
    pallava kAnti pAdE sarva vallabha harikEsha hitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home