Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhagaLA dEviya.  rAgA:  tODi.  Adi tALA.

P:  bhagaLA dEviya bhajisai manujA bagevara bhItiya paritODisuva
A:  agaNita mahimeya AtmArAmEya nagaripunutEya nArAyaNIya
C:  bagebageyAgirE bagegoLisutaliha sogayi parAgada saradim pADi
    hagaliruLalliyu hogaLuva bhaktaramige salahuva shrI harikEshAngiya 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home