Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
tudikkaikkuriya.  rAgA:  pUrNacandrikA.  cApu tALA.

P:  tudikkaikkuriya AdiyE jayajaya tudikkai gaNapatiyE jaya jaya
A:  vidhikkum shashipatikkum shrIpatikkum pashupatikkum sadA
C:  tamizhmozhi enakkaruLvAi iniya shentamizhuruvAi niraivAidamiyEn-
    UllatAnandat-tANdavamADuvAi sarguNa harikEshan tanayanAi nADuvAi

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home