Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
tODu nIDa nIvE.  rAgA: punnAgavarALi.  Adi tALA.

P:  tODu nIDa nIvE sundara shaNmukhA
A:  pADucu ninnu bhajiyincu cunna nIvADani krIkantacUDu kApADu
C:  bandhuvu nIvE bandhamu dIrcumi manda matiyaina mAnamu kApADumu
    indu vadanA nIku nannEluta bhAramA canda harikEsha tanayA nannu brOvumA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home