.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
tappa mannisau.  RAgA:  mAyApradIpta.  Adi tALA.

P:  tappa mannisau tAyE mahAmAyE
A:  muppurangaLa munidu rUpida mukkaNNana mOhajAyE
C:  vara bhAgyayutE karuNAnvitE paramEshvari paradEvi shrI
    harikEshamudE aravindapadE girirAja sutE surarAjanutE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home