.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
svaramayA sugNAlayA.  rAgA:  kIravANi.  rUpaka tALA.

P:  svaramayA suguNAlaya sundarAya namOstutE
A:  parama puruSa pancAnana pashupAsha vimOcanA 
    karadhrta Damaruga janitOmakara nAda vilasita sapta
C:  dhana dhAnya sampatprada sarasvatI priyanuta 
    manasija madaharA mAdhavA priyakarA
    kanaka shaila nivAsA kALakNTha sarvEsha 
    sanaka sanandana vandita sadaya harikEshA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home