.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
surapAla sannuta.  rAgA:   dharmavati.  Adi tALA.

P:  surapAla sannuta shrIyutE dharaNIdharEndra jAtE mAtE
A:  varavIyutenna paripAlisau karuNAnvitE shrI lalitE
C:  paramEshvari shiva shankari hari sOdari rAjarAjEshvari
    vara dharmavati gItapriyE shrIman mahAbala giri nilayE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home