.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sundaran shEr (temmAngu).  rAgA:  yadukulakAmbhOji.  tisra EkatALA

1:  sundaran shEr peNmayilE antaranga mAmayilE 
    tOghaiyE nAn unmaiyalE shollum nalla shEdi kELAi
2:  pandaDikkum mEDaiyilE vandu viLaiyADayilE 
    pArttu ninra jAdaiyilE parikoDuttEn en manadai
3:  ninra nilai ninaindu varum punmuruvarp-pU 
    udirum nEshamuLLa kaN kavarum nirmala svarUpanaDi
4:  Ashai mukhamenakkuk-kATTi anbu kanal manadil 
    mUTTi pAsham koLLum shImATTi pArvaiyil marandEnaDi

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home