.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sOma sUryAgni.  rAgA:  hamsAnandi.  cApu tALA.

P:  sOma sUryAgni lOcanA mAmava
A:  kAmita phalaprada kAncana vigrahA bhUmija patinuta purandara sEvita
C:  shambhO saccidAnanda shankara sadA shiva shAnta 
    nirvikAra sakala sampatkara kumbOdbhavAdi muni gaNa 
    sEvita kubEra mitra harikEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home