.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sOma sundara.  ragA:  sarasAngi.  Adi tALA.

P:  sOma sundara sUrya lOcanA
A:  kAmakOTi tEjOmaya vibhO kanja januta shubha karuNA sAgarA
C:  sangIta priya candra kalAdhara sAmrAjyaprada shankarA namastE
    bhrngI pramukha vandita caraNA pingALa harikEsha pinAkapAnE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home