.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sOdana sEyakavE.  rAgA:  bilahari.  Adi tALA

P:  sOdana sEyakavE ambA sumukhI nIdu bAluDaina nannu
A:  mAdhava sOdari mangaLa dAyini mahiSAsuramardhini nannu
C:  nIdu vaibhavamulu teliyaka nE nitara vElpula nenaru pondina nannun-
    nAdarincitivE harikEsha priyE nAdamayi jagannAyaki nannu

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home