.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
skanda puSpa.  rAgA:  malayamAruta.  rUpaka tALA.

P:  skanda puSpa bANa lasatkarE surEsha sEvyE
A:  khaga vAhana sOdari kArtikEya jananI gauri
C:  mandahAsa vadanE nava sundarAngi shubhE 
    salahau nanda harikEshamudE vandanIya padmapadE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home