.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrIkari jaya.  rAgA:  shrI.  Adi tALA.

P:  shrIkari jayakakAra rUpiNi shivE pAhimAm jagatkAriNi
A:  pAka shAsanArcita pada yugaLE parama dayAkari pAvani sakaLE
C:  akArA dIkSa karAnta varNa akSara rUpE amta pratApE akaLankE
    harikEsha manOharE AnandAmbudhi pArAvArE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home