.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI vIrabhadram.  rAgA:  kannaDa.  Adi tALA.

P:  shrI vIrabhadram cintayEham shrI nAda vandya shikhi vAhanatAtam
A:  bhAvAtItam bhava bandha haram dEvAdi dEvam vandE visahitam
C:  vrSabhArUDam virUpAkSam vEdAnta vEdyam vimalam prashAntam
    viSakandaram vibhum harikEsham vitivanditam vishvAkAram

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home