.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI vidyA vEdya.  rAgA:  mAyAmALavaguLa.  rUpaka tALA.

P:  shrI  vidyA vEdya mahimE dEvi dInavanOdyamE
A:  shrI vidyAdIya nIDu shrI shAmbhavi nirupamE
C:  pAvanAtItE pAvana caritE dEvarAjanutaE shrI mAtE
    bhAvuka phaladAyini shivE harikEsha bhAmini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home