.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI rAmA.  rAgA:  bhairavi.  khaNDajAti tripuTa tALA.

P:  shrI rAmA kOdaNDa rAmA
A:  mArAri vinuta sUrya vamsha tilakA sArasadaLa nayanA sArvabhaumA
C:  aja suta dasharathuDu A nADu cEsina nija bhakti karagi nilalOna vadarinci
    puja balamulu kalugu puNya sOdarulatO gaja bhayahara harikEshapurIshA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home