.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI rAjarAja varadE.  rAgA:  saurASTra.  rUpaka tALA.

P:  shrI rAjarAja varadE cintAmaNi krhastitE
A:  sAra sAra sangIta sAramayE salahau tAyE
C:  cArushIlE caturAnanE shashIshAdi sEvitE 
    karuNAkara harikEsha kAmini jagadIshvari

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home