Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bAlasubramaNyam.  rAgA:  AbhEri.  Adi tALA.

P:  bAlasubramaNyam bhajEham
A:  lIlAvatAram nigamasAram kAlAtItam kArtikEyam
C:  sadAshiva nAma sankIrtana kAraNam SaSTyOtsava priyam shAntam 
    sadguNamgIta rasAvaham kEkivAham sItAmshudhara harikEsha samUham 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home