.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI rAma jaya.  rAgA:  madhyamAvati.  AditALA.

P:  shrI rAmA jaya bhUmA
A:  sArasadaLa nayanAlankArA mArajanaka shrI mangaLAkArA
C:  shrIkAntA alanADu sItAparAdhiyaina kAkAsuruni bAga gAcidi gAdA
    IshA rakSakA jagadIshA sarvEshA dAsa varada harikEshavAsA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home