.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI mangaLavANi.  rAgA:  asAvEri.  rUpaka tALA.

P:  shrI mangaLavANi dEvi kalyANi
A:  kAmita phaladAyini kaccapiyuta kamalapANi
C:  cAmuNDAm bhSTOttarashata nAma krtigaLanu rashisalu
    prEmadi vAgvibhavavIvudu sOma vadanE kSEmakara 
    harikEsha rUpiNi tAmarasa pAdE janani

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home