.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI mahA gaNapatE (tAna varNa).  rAgA:  kAmbhOji.  aTa tALA.

P:  shrI mahA gaNapatE ninnukOri sEvinciti sOma 
    cUDa mUSika vAhana mOdaka hasta udAra guNa
A:  bhUmi velayu shrI lavaNapuramuna nelakonna 
    kSEmakara harikEsha tanayapurOvu
C:  lambOdarA lAvaNya mukhA SaDAnana sOdarA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home