.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI mahA gaNapatE.  rAgA:  malahari.  rUpaka tALA.

P:  shrI mahA gaNapatE dEhi shivam dayAnidhE
A:  vAmana rUpa alankAra kOmaLatara shubha sharIrA
C:  harikEshASTOttara shata vara nAma krti sahAya 
    rAga laya navarasayuta surucira vAgjarim dEhi 
    paripUrNAnugraha mUrtE parama pAvana ghana kIrtE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home