.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI lalitE.  rAgA:  nAdanAmakriyA.  Adi tALA.

P:  shrI lalitE jaganmAtE
A:  shrI lalitAgama sEvita pAdE shrIpati sOdari dEvEsha vinutE
C:  mOdarUpE ninna pAdada sEvEya sAtharadi nenegittu salahammA
    gaurI nAdabindu kaLAtItE mAtE vEdarUpa harikEsha hitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home