.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI jaTAdharA.  rAgA:  sindhumandAri.  Adi tALA.

P:  shrI jaTAdharA shivashankara shrtajana paripALA
A:  rAja kalAlankAra ramaNIya dEhA vrSabhavA
C:  karadhrta shUla kAlakAla kandarpa nigraha puraharA
    paramEshvarA pArvatilOlA harikEsha mAmava parEshA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home