.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI bhavam.  rAgA: garuDadhvani.  cApu tALA.

P:  shrI bhavam cinmayam vandE
A:  shubhAkaram suguNAkaram ibha carmAmbaram indu shEkharam
C:  bhuvanAvana caturam dhIram navagraha dOSa parihAram
    shivashankaram cidAnandam bhavabhaya haram  param harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home