.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI AnjanEya.  rAgA:  cenjuruTi.  Adi tALA.

P:  shrI AnjanEya jagadEka vIra
A:  mAyA vidUra maNimaya hAra
C:  cAmuNDAm bhASTOttara shata nAma sankIrtana cAturya vitaraNa
    sOma cUDa harikEsha rUpa surarAja vandya suguNa pratApA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home