Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
atishaya vara.  RAgA:  mandAri.  Adi tALA.

P:  atishaya vara prasAdini ambA akhilANDa janani ambA
A:  matimukha sundari mahitE manOhari mAnitE mAyE mAdhavi shankari
C:  yadukula candra shrIkaNThIrava nrsimha bhUvara suta jaya shIlara
    mrdu vacana shrI jaya cAmarAjEndrara madahara harikEsha mAnini poreyaLa 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home