.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shiva shiva shambhO.  rAgA:  kalyANi.  Adi tALA.

P:  shiva shiva shambhO shrIkaNTha vibhO
A:  bhava bhaya harapArvati manOhara parama dayAkara bhakta priyakara
C:  skanda janaka shrI sundarAnga shubha indu shEkhara 
    muni vandya saccidAnanda mandahAsa mukha nandi 
    gaNArcita nanda harikEsha namOstutE para

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home