.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shipiviSTham.  rAgA:  bilahari.  cApu tALA.

P:  shipiviSTham namAmyaham cintita phalapradam shivam
A:  kapAlinam haram gangAdharam varam apavarga phaladam Anandakandam
C:  mukundAtyu pAsitam sura muni brnda sEvitam shubham
    akaLankam AdinAyakam amita sukhadam harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home